logo
 

Cách Dán Decal Kính Đơn Giản ( How to stick glass decal easily )

  Cách dán kính chỉ đơn giản với 4 bước thao tác

Bước 1 : Pha nước xà phòng ( dung

dịch  rửa chén ) cùng nước với   tỉ lệ 1 : 100 ( 1ml dung dịch xà phòng với 100ml nước) hòa tan .

Step 1: Dissolve 1: 100 (1ml soap with 100ml water) of soap and detergent (detergent).

Bước 2 : Phun nước xà phòng lên kính và tách Decal để lộ mặt keo dính rồi dán lên kính . Lúc này bạn có thể ướm và dịch chuyển Decal theo vị tri tùy thích một cách dễ dàng mà không sợ keo bám dính chặc hay sợ tấm Decal rớt xuống ).

* Ghi chú : Tại bước thứ 2 này bạn nên dán chừa phần Decal lố ra khung kính 1 chút ( 1-2cm ) .

Step 2: Spray soap onto the glass and separa

te the decal into the glass. Then you can select and move the decal according to the position you like easily without fear of sticky glue or scattered pieces of falling interference. * Note: In the second step, you should place the Decal over the edge of the glass a little (1-2cm).

Bước 3 : Sau khi chỉnh đúng vị trí bạn cùng đồ vút chuyên dụng hoặc thước kẻ vút lên bề mặt Decal từ trên xuống , thao tác vút phải đề mạnh và vút từ trên xuống cho nước chảy ra hết , phải vút đều và kỹ lượng để tránh bị đùng do bọt khí còn động lại trong Decal .

Step 3: Shake the surface of the decal to push the water out in order from top to bottom

 Bước 4 : Sau khi đã vút khô nước bạn dùng dao rốc giấy hoặc  dao lam cắt bỏ phần Decal chừa dư (  tại Bước 2  ) và hoàn tất .

Step 4: After drying, use a knife or paper knife to cut the decal (in Step 2) and finish.